Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030
Informacje o projekcie
Projekt pn. „Sudecki Uniwersytet Ludowy” realizowany w ramach Konkursu PWRUL Edycja 2020 finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dotyczy utworzenia na terenie południa Dolnego Śląska tj. w miejscowości Polanica Zdrój placówki Sudeckiego Uniwersytety Ludowego.
W ramach jego działalności wnioskodawca zamierza zrealizować przygotowany przez siebie program edukacyjny, który jest zgodny z założeniami metody grundtvigiańskiej. Będzie on obejmował następujące formy edukacyjne oraz tematykę:

1) Kursy

przeprowadzenie 4 kursów zwiększających kompetencje społeczne, obywatelskie, umiejętności praktyczne jak również rozwijających wiedzę o regionie:

  • budowanie relacji oraz rozwój osobisty – łącznie 200h;
  • autoprezentacja biznesowa i budowanie wizerunku – łącznie 320h;
  • lokalne tradycje, historia i turystyka – tajemnice, czyli ja w regionie – łącznie 160h;
  • nowe technologie i nowinki techniczne – łącznie 200h.
Kursy będą odbywały się w formie weekendowej od piątku do niedzieli. Maksymalna liczba uczestników, która będzie mogła wziąć w nich udział to 30 osób.

2) Szkolenia

przeprowadzenie 18 szkoleń, które odbywać się będą od marca 2021 r. do grudnia 2022 r. Szkolenia będą prowadzone zazwyczaj w formie case study/warsztatów, których celem będzie zdobycie kompetencji, rozwój umiejętności, wykształcenie cech lub nawyków, nabycie wiedzy, która/-e będą wykorzystywane przez beneficjentów w życiu codziennym i tym samym przyczynią się do rozwoju zarówno kompetencji kluczowych jak i zawodowych.
Szkolenia będą dotyczyć tematów: ABC Samorządu Lokalnego, pozyskiwanie środków, media, fotografia, ekologia i recykling, turystyka, jak założyć firmę-sukces w biznesie, prowadzenie MŚP, wystąpienia publiczne, Unia Europejska i jej fundusze, social media, patriotyzm gospodarczy, Excel – narzędzie XX wieku, wolontariat międzypokoleniowy, wełna i bawełna – praktyczne robótki ręczne, zarządzanie projektem oraz podatki.

3) Seminaria

w ramach tej formy planuje się przeprowadzić 7 seminariów, których celem będzie wymiana doświadczeń, budowania wspólnoty, stawianie hipotez i ich weryfikacja. Idea seminarium będzie opierała się na bezpośredniej interakcji, wymianie myśli pomiędzy nauczycielem i uczniem, wspólnej dyskusji, wysnuwaniu wniosków. Seminaria będą dotyczyć tematyki sytuacji politycznej w kraju i na świecie (w tym międzynarodowych inicjatyw gospodarczo-politycznych np. Trójmorze 2020), gospodarki RP oraz gospodarki samorządowej, odpowiedzialności obywatelskiej, równouprawnienia, profilaktyki zdrowotnej, sytuacji klimatycznej i ekologicznej w Polsce i na świecie oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkie zaproponowane formy edukacyjne w ramach nowo powstałego Uniwersytetu są zgodne z celami Programowymi PWRUL, a więc umożliwiają rozwój osobisty, zawodów, przyczyniają się do wzrostu aktywności obywatelskiej, wpływają na rozwój społeczności lokalnych, a także uwieczniają i opierają się na przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.