W obecnych czasach kluczem do sukcesu jest koncepcja Long Life Learning, czyli uczenie się przez całe życie. Rozwój techniki i nauki, potrzeba doskonalenia zawodowego, a także dostosowywanie się do prezmian ekonomicznych uświadomiły nam, że edukacja jest procesem ciągłym. 

Kształcenie dorosłych to:

Rozpoczęcie pracy zawodowej jest najczęściej poprzedzone przygotowaniem się do zawodu. Praca wymaga od człowieka opanowania konkretnych umiejętności, nawyków, cech osobowościowych oraz wiedzy. Wspomaganie zawodowej działalności ciągłym zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności pozwala być wykwalifikowanym i kompetentnym pracownikiem, a także stwarza podstawy do osiągania sukcesów. 

Cele edukacji dorosłych: 

Korzyści wynikające z kształcenia można rozpatrywać w dwóch kategoriach- dla osoby i dla firmy, dla której pracuje. Osoby, które cechują się chęcią do nauki oraz poszerzania wiedzy, potrafią lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość oraz dostosowywać się do zachodzących zmian w ich pracy. Ważną korzyścią jest podniesienie własnej wartości na rynku pracy. Dotyczy to osób poszukujących zatrudnienia oraz dla oczekujących awansu w aktualnym miejscu pracy. 

Dostępnych jest wiele form zdobywania wiedzy. Organizowane są stacjonarne kursy, szkolenia oraz studia zaoczne, ale dzięki rozwojowi technologii mamy możliwość uczestnictwa w szkoleniach online, dzięki którym łatwiej nam będzie pogodzić rozwój osobisty z codziennymi obowiązkami. Współcześnie odrzucone zostało ujęcie kształcenia jako instrument służący wyłącznie przygotowaniu człowieka do określonego zawodu. Edukacja potrzebna jest do przygotowania go do życia w zmiennej cywilizacji i dalszego kształcenia. Obecnie dominują następujące formy kształcenia dorosłych:

 

„Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem” (Paulo Coelho, Pielgrzym)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *