Sudecki Uniwersytet Ludowy rozpoczął realizację kursu edukacyjnego „Historia, tradycja, turystyka – czyli Ja w regionie”. Jednym z elementów tego kursu są wycieczki mające na celu poznanie historii i walorów turystycznych naszego regionu.

Plan wycieczki zakładał odwiedziny Parku Zdrojowego, Pijalni Wód Mineralnych, Źródła Wielka Pieniawa, Parku Szachowego, czyli poznawanie miejscowości, gdzie zlokalizowany jest SUL.

Polanica Zdrój, pięknie położona miejscowość uzdrowiskowa zachęca do odwiedzin, mnogością parków, piękną roślinnością, czystym powietrzem oraz okazałą pijalnią wód. Miejsce to pozwala na pełen relaks i oderwanie się od spraw codziennych. Uczestniczki zachwycały się pięknem parku zdrojowego, roślinnością i tutejszą architekturą.

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w Danii. Grundtvig, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole. Adresował ją przede wszystkim do mieszkańców wsi, rolników, których możliwości kształcenia były niewielkie z racji barier: ekonomicznych i geograficznych, a których chciał uczyć aktywnego, twórczego, zaangażowanego życia. Metoda ta była odpowiedzią na skostniały system edukacji i przyniosła na duńską wieś autentyczne społeczno-kulturalne ożywienie.

SUL prowadzony jest według założeń metody grundtvigańskiej (od nazwiska jego twórcy). Podstawy tej metody to:
• uczenie się przez praktykę,
• znaczenie żywego słowa w przekazie wiedzy i doświadczenia,
• budzenie w uczniach motywacji do rozwo-ju, odwagi poszukiwania i odkrywania swoich talentów i powołania,
• partnerstwo nauczycieli i uczniów,

• holistyczny charakter edukacji (łączenie różnych obszarów wiedzy i doświadczenia).

„Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”