Od 31.12.2020r. rozpoczęliśmy prace przygotowawcze w związku z utworzeniem Sudeckiego Uniwersytetu Ludowego w Polanicy- Zdrój. Pierwszy etap zakłada kompleksową modernizację budynku, przystosowanie go i stworzenie warunków do realizacji założonego przez nas programu edukacyjnego opierającego się na tzw. metodzie grundtvigiańskiej. Liczymy, że uda nam się zakończyć wszelkie prace modernizacyjne oraz zakupić stosowne wyposażenie do końca II kwartału 2021r.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej www.sul.diecezja.swidnica.pl, gdzie na bieżąco będziemy umieszczać informacje na temat planowanych prac, programu zajęć, czy też informacji o najbliższych działaniach edukacyjnych. Niebawem będziemy dostępni również w mediach społecznościowych. Szukajcie nas na Facebooku!